Tota l'actualitat del món fiscal, laboral, jurídic, ...

Notícies

Ampliació sobre certs aspectes de les mesures econòmiques preses pel Govern d’Andorra per la situació d’emergència sanitària causada pel COVID-19

Continuem informant sobre certs aspectes de les mesures econòmiques preses pel Govern d’Andorra per la situació d’emergència sanitària causada pel COVID-19.

Aquest dilluns 30 de març es va publicar el decret: https://www.bopa.ad/bopa/032040/Pagines/GD20200329_21_43_38.aspx

Aquest decret aclareix quan es pot entendre que una empresa o treballador per compte propi HA SUSPÈS LA SEVA ACTIVITAT.

A la llei òmnibus es parla en diverses ocasions de empreses que han suspès la seva activitat, però no quedava clar quines eren exactament aquestes.

Només les que per decret havien de tancar? O també les que per decret havien d’estar de guàrdia?

Doncs bé, mirar la llista d’activitats autoritzades a obrir, tancar o fer guàrdies NO és la manera de saber si una empresa ha suspès la seva activitat.

Segons el decret publicat dilluns 30/3, tenen la consideració d’empreses o treballadors per compte propi que han suspès la seva activitat, tot i estar autoritzats a obrir o estar sotmesos a un règim de guàrdies o permanències, tots els que així ho justifiquin. (Evidentment, les que han hagut de tancar per decret, també han suspès la seva activitat).

I, quan sol·licitin les reduccions com a empresa que ha suspès la seva activitat, ho hauran de justificar mitjançant una declaració autoresponsable que justifiqui la suspensió de l’activitat i també acceptant el compromís d’aportar les dades econòmiques o la documentació bancària necessàries per justificar la seva demanda i autoritzar l’intercanvi de les seves dades entre les administracions públiques i altres entitats del sector públic per efectuar les verificacions oportunes.

Si la teva empresa estava autoritzada només a fer guàrdies, però esteu teletreballant, NO ha suspès la seva activitat.

En aquest cas:

 • La reducció que es pot demanar a l’empresa elèctrica, Andorra Telecom i el propietari del local de lloguer és del 80%.
 • NO es pot sol.licitar que el Govern assumeixi el pagament de la part empresarial de la cotització dels assalariats pel període del 14 al 31 de març.
 • Els treballadors de l’empresa continuen treballant “normalment” (teletreballant).
 • El treballador per compte propi NO pot demanar la suspensió de la seva cotització; en tot cas, caldrà veure si pot demanar la reducció de la seva cotització.

Si la teva empresa estava autoritzada a fer guàrdies o inclús a obrir, però s’ha decidit tancar totalment, SI ha suspès la seva activitat.

En aquest cas (igual que en el cas que estigui obligada a tancar):

 • La reducció que es pot demanar a l’empresa elèctrica, Andorra Telecom i el propietari del local de lloguer és del 100%. Cal justificar-ho com diu el decret (si és d’obligat tancament l’activitat ja ho justifica).
 • El Govern SI assumirà el pagament de la part empresarial de la cotització dels assalariats pel període del 14 al 31 de març. Cal sol.licitar-ho abans del 15/4. Els formularis de la CASS encara no estan a la seva web.
 • Els treballadors de l’empresa no estan treballant degut a la suspensió de l’activitat, per tant s’ha d’aplicar la compensació del temps no treballat com diu la llei òmnibus: 50% permís retribuït a càrrec de l’empresa i 50% compensació d’hores extres + vacances + hores extres a futur.
 • El treballador per compte propi SI podria demanar la suspensió de la seva cotització. Tot i així, cal veure cas per cas. ATENCIÓ!, perquè si es suspèn la cotització, el treballador per compte propi no tindrà dret durant aquest temps a certes prestacions econòmiques.

Pel que fa a les sol·licituds a tramitar a la CASS per empreses i treballadors per compte propi, aquest document que està a la web de la CASS aclareix alguns dubtes:

https://www.cass.ad/sollicitar-les-mesures-compte-propi-i-empreses

Volem destacar:

 • Qui sigui administrador de societats que NO disposin d’un registre de comerç NO pot sol·licitar la suspensió de la cotització, però en principi SI podria sol·licitar la reducció de la cotització si compleix els requisits. (Per exemple, un compte propi que sigui administrador d’una societat sense comerç però que a la vegada sigui titular d’un comerç que ha hagut de tancar, no podria sol.licitar suspensió de la cotització, però sí reducció de la cotització, segons ens ha informat la CASS).
 • Qui sigui administrador de societats i NO desenvolupi activitats pròpies al comerç de la societat NO pot sol·licitar la suspensió de la cotització, però en principi SI podria sol·licitar la reducció de la cotització si compleix els requisits.
 • Els treballadors per compte propi que sol·licitin reducció de la cotització hauran de declarar que han tingut una reducció significativa de l’activitat. Caldrà veure si al moment de la sol·licitud cal aportar algun justificant, però en tot cas ho podrien exigir amb posterioritat.
 • Per a les empreses que sol·licitin el finançament per part de Govern de la part empresarial de les persones assalariades el procediment serà el següent: Presentar la declaració del mes de març, però pagar només el 6,5% (cotització del treballador) de tot l’import mensual MÉS el 15,5% (cotització empresa) de l’import que correspon al període del 1 al 13 de març. La resta, ho assumirà Govern.

Els formularis de la CASS encara no estan a la seva web. Preveuen que puguin estar penjats entre finals d’aquesta setmana i principis de la setmana vinent.

En tots els casos es podran presentar a la mateixa web de la CASS i han de presentar-se abans del 14 d’abril (15 abril per compte propi. Recomanem no deixar per al últim moment).

Estem a la vostra disposició per tal de dissipar-vos qualsevol dubte i/o ajudar-vos amb la preparació de la documentació i formularis que necessiteu.