Els nostres serveis

Laboral

El nostre enfocament pragmàtic i orientat a resultats ens permet oferir assessorament als nostres clients actius en una àmplia varietat de sectors.

Podem recolzar-te en:

  • Polítiques i procediments d'ocupació.
  • Contractes de treball.
  • Acords de terminació i liquidació d'ocupació.
  • Negociació amb empleats, representants i sindicats.
  • Esquemes o formes alternatives de remuneració com ara plans d'opcions sobre accions, esquemes de participació dels empleats.