Toutes les nouvelles de la fiscalité, du travail, juridique, ...

Nouvelles

Prorrogat el termini dels impostos de societat i sobre la renda de no residents

Prorrogat el termini dels impostos de societat i sobre la renda de no residents

El Govern aprova les declaracions fins al 31 d’agost i la presentació telemàtica d’alguns tributs com l’IGI

El El Govern va aprovar ahir la pròrroga dels terminis de presentació dels impostos de societat i sobre la renda de no residents (IRNR) fins al 31 d’agost. La previsió de declaracions i liquidacions que normalment es presenten al mes de juliol, van disminuir un 34 i un 46%, respectivament. El ministre Portaveu, Eric Jover, informava així que la mesura també s’ha pres tenint en compte «la intensificació» que patirà «l’Agència Tributària» perquè «a finals del mes de juliol s’acumularà un volum de feina important» també derivat de la pròrroga d’alguns terminis de pagament o suspensió d’alguns impostos durant la crisi sanitària.

D’aquesta manera, i davant la previsió que fa l’Executiu respecte a les 21.893 declaracions d’IGI, IRNR, IS i IRPF que haurà de fer la ciutadania durant aquest mes, es va establir la presentació obligatòria de forma telemàtica de la declaració de l’Impost sobre Societats (IS) i de les liquidacions d’IGI, ja sigui mensual, trimestral o semestral, «per evitar que l’Agència Tributària es massifiqui». Pel que fa a l’IRPF es gestionarà a través de la nova Oficina Virtual.

El director general del Departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, presentava així que es podran consultar els pagaments i deutes pendents, modificar la proposta de regularització de les rendes del treball i fer el pagament mitjançant la targeta bancària. A més, també destaca el fet que serà accessible des de qualsevol navegador i dispositiu mòbil, es farà un seguiment dels usuaris a través de la pàgina web per millorar la usabilitat de l’eina i una enquesta per recollir dubtes i aclariments fins a finals de setembre per facilitar l’experiència dels usuaris. En aquest sentit, el ministre Jover apuntava que el Govern aposta per impulsar la digitalització d’alguns tràmits, sobretot per les necessitats actuals. Per assolir-ho també ha habilitat una nova adreça de correu electrònic -oficinavirtual@govern.ad- per gestionar la presentació de sol·licituds d’accés a l’Oficina Virtual i atendre les incidències relacionades.

Tot i això, davant la tendència a l’alça del nombre de declaracions d’IRPF dels darrers anys, des del departament es mantenen a l’expectativa dels resultats del 2021, per l’impacte de la Covid-19 al Principat.

13,3 milions

El Departament ha confirma 46.787 propostes de liquidació de rendes del treball, de les quals 33.996 son a quota zero, 8.540 presenten un diferencial positiu i 4.253 amb un negatiu. Unes xifres que conclouen amb una previsió d’ingressos de 13,3 milions d’euros derivats de 8.200 declaracions a ingressar (16,1 milions) i 5.200 a retornar (2,8 milions). En comparació amb l’any anterior es preveu un increment, ja que la xifra aquell exercici va ser de 12,6 milions d’euros.

Font: El Periòdic